Video

Webinar ApoConnect

ApoConnect dé Smartphone app uitgelegd.

Hoe te gebruiken door je patiënten?

Hoe volg je je reservaties op in de ApoConnect Console?

Wat kan ik van ApoConnect verwachten?

Tips en tricks.

Webinar 02 - Huisapotheker & lokaal medicatieschema (Officinall) (spoor 3.)
Programma
Aanmaken lokaal medicatieschema in de apotheeksoftware
Aanpassen lokaal medicatieschema in de apotheeksoftware
 
Voorkennis
basiskennis eGezondheidsdiensten is wenselijk.
Afleveren besparingsmaatregelen geval van overmacht

Afleveren in verkoop met overmacht

Afleveren besparingsmaatregelen met VOS

Afleveren in verkoop met VOS

Afleveren besparingsmaatregelen zonder VOS voorschrift

Afleveren in verkoop zonder VOS voorschrift

ApoConnect tutorial, hoe bestel je en hoe verwerk je de bestelling?

ApoConnect, hoe werkt het?

AssurPharma

AssurPharma

AssurPharma laat toe om de BVAC-attesten rechtstreeks elektronisch te verzenden aan de betrokken verzekeraar vanuit de officina, zonder de papieren rompslomp.

 

·       administratieve last van je patiënten te verlichten

·       vlotter werken in de apotheek

Hoe werkt het?

De patiënt krijgt van z'n verzekeraar een brief of kaart met een persoonlijke barcode waarmee hij/zij bij de apotheker terecht kan voor de elektronische verzending van hun BVAC-attesten.

Attest paragraaf voordelen en hoe ingeven?

Vul de attest gegevens slecht één maal in voor alle door het attest vergoedbare specialiteiten. Via de paragraaf  en de vergoedingsgroep waaronder een attest is ingeschreven kunnen alle door dit attest vergoedbare specialiteiten in één keer gekoppeld worden. Je weet na het selecteren van een product onmiddellijk of het door het attest terugbetaald wordt, attestnummer en vervaldata worden automatisch overgenomen voor de vergoedbare specialiteiten.

Begeleidingsgesprek Nieuwe Medicatie binnen Officinall.

Hoe geef registreer je je begeleidinggsgesprekken, hoe maak je makkelijk een link naar dit gesprek in de Farmaceutische zorg.

Data beveiliging in de apotheek

Waarom en hoe moet data in je apotheek beveiligd worden.

Demo Officinall deel 1

Algemene werking van Officinall, bedoeld als opleiding.

Demo Officinall deel 2

Algemene werking van Officinall, bedoeld als opleiding.

Demo Officinall deel 3

Algemene werking van Officinall, bedoeld als opleiding.

Demo Officinall deel 4

Algemene werking Officinall, bedoeld als opleiding.

Een bestaande tituratie bereiden en ingeven in het stofregister

Ondersteuning van wegen met gekoppelde balansen

Een lokaal Medicatieschema omzetten naar een online Vitalink Medicatieschema?

Moet ik alle medicatieschema's opnieuw inbrengen als VITALINK online mediciteschema van start gaat?

Officinall heeft ervoor gezorgd dat beide medictieschema's naadloos in elkaar kunnen overgaan, één klik is voldoende om het lokale medicatieschema over te zetten naar VITALINK, waarbij er géén gegevens verloren gaan.

Een medicatieschema ingeven, hoe doe je dat?

Deze video geeft het gebruik van het medicatieschema voor ambulante patiënten weer.
Invullen raadplegen en afdrukken.

Een nieuwe onbestaande trituratie ingeven in Officinall

Ondersteuning van wegen met gekoppelde balansen

Eenvoudige bereiding inbrengen en afwegen met het weegprotocol

Ondersteuning van wegen met gekoppelde balansen

Farmaceutische zorg

Overzicht farmaceutische zorg binnen Officinall van A tot Z

Farmaceutische zorg contra-indicatie

Demonstratie van een contra-indicatie in de verkoop

Farmaceutische zorg in Officinall

Hoe stellen we farmaceutische zorg in het Officinall in, en hoe gebruik je het?

Farmaceutische zorg interactie

Demonstratie van een interactie in de verkoop

Farmaceutische zorg intolerantie

Demonstratie van een intolerantie in de verkoop

Farmcovigilantie en Black Triangle specialiteiten

Farmacovigilanti heeft als doel de veiligheid van geneesmiddelen gebruik te bevorderen. Hiervoor bestaat een lijst van Black Triangle geneesmiddelen die beter opgevolgd dienen te worden dan gewoonlijk.

Officinall help u uw patiënt te begeleiden en voorlichten, desgewenst kan een gemelde bijwerking online doorgegeven worden aan het FAGG.

Geowacht, hoe geef je je Blackpoints in?

Ingeven van Blackpoints in de wachtkalender kort uitgelegd.

GFD: hoe geef je je consent via Officinall

Patiënt consent aanmaken via Officinall zonder pincode identiteitskaart.

De medische gegevens zoals de ingenomen medicatie (GFD) en het medicatieschema (Vitalink) - van een patiënt kunnen gedeeld worden met andere zorgverstrekkers in België via he e-Health platform.

Via Officinall kan je als apotheker deze toestemming registreren bij e-Health mits je zijn eID inleest. De pincode is hierbij niet vereist.

Grondstoffen inbrengen in het stofregister via de bestelling

Een eenvoudige manier om grondstoffen toe te voegen aan het stofregister.

Hoe bepaal je zelf je honorarium voor niet terugbetaalde magistrale bereidingen.
Hoe breng ik een bereiding in?

Algemene video magistrale bereiding.

Hoe breng je producten voor een urgentietrousse op de juiste manier in zodat je er later lijsten van kan opvragen.

Een lijst maken van producten die afgeleverd werden voor de urgentietrousse van een dokter, hoe doe je dat.

Waar moet je op letten en waar kan je de lijst afdrukken.

Hoe gebruik je Medipim in Officinall

Korte uitleg hoe het werkt en waar je dit kan instellen.

Hoe kan je automatisch doorbestellen tussen twee Officinall apotheken?

Mogelijkheid om automatisch producten bij collega te bestellen en omgekeerd, producten die in apotheek A niet meer gewenst zijn maar wel op stock zijn worden in wanneer zij door apotheek B besteld wordt, aoutmatisch bij apotheek A besteld en niet bij de groothandel! Verhogen van rendement apotheek, betere rotatie stock, minder vervallen producten...

Hoe werkt het GFD in de praktijk?
Hoe werkt MyCareNet

Algemene video over MyCareNet en controle verzekerbaarheid.

Hoe zoek je een oude verkoop terug?

Geeft weer hoe je een oude verkoop herziet of terug zoekt.

Hoe zoek je naar buitenlandse producten, hoe vind je het identieke product in België. Hoe maak je lijsten van de aangekochte en verkochte producten?

Hier wordt uitgelegd hoe je een buitenlands product kan terug vinden, hoe je snel een identiek Belgisch product kan terugvinden. Ook wordt uitgelegd hoe je een lijst voor een bepaalde periode kan afdrukken voor aangekochte of verkochte buitenlandse producten.

Hoofdstuk IV

Voor de terugbetaling van geneesmiddelen in Hoofdstuk IV is een machtigingsaanvraag of attest noodzakelijk. Met één druk op de knop haalt Officinall het attestnummer, vervaldatum, paragraaf en criterium bij de mutualiteit op, u hoeft dit niet meer manueel in te vullen.

Individuele medicatievoorbereiding

Deze video geeft  het ganse verhaal van een patiënt die zijn medicatie per individuele inname verpakt wil zien,van verkoop tot aflevering pillendoos.

Individuele medicatievoorbereiding

Deze video geeft  het ganse verhaal van een patiënt die zijn medicatie per individuele inname verpakt wil zien,van verkoop tot aflevering pillendoos.

Infoavond juni 2013

Deze video geeft de ganse IMV infoavond weer.

Infoavond juni 2013 in het kort

Deze video geeft de IMV avond kort weer.

Voor de volledige infoavond zie "Infoavond juni 2013"

Infoavond Officinall 2014 te Gent

Nieuwe mogelijkheden uitgelegd, en een blik in de toekomst.

Internet dat nooit meer uit valt, Officinall heeft het.

Officinall maakt het mogelijk uw apotheek te verbinden met twee internetproviders, wanneer om externe redenen één provider uitvalt, wordt automatisch en zonder dat u het merkt, overgeschakeld naar de tweede provider. Uw Bancontact, controle online verzekerbaarheid, recip-e, online opvragen van attesten, GFD, alles blijft dus werken. Uw klanten zijn tevreden.

Internet en Beveiliging

Volledige uitleg waarom internet stabieler moet zijn en hoe het moet beveiligd worden.

Magistraal

Inbrengen van een magistrale bereiding

Officinall, installatie, werking en automatisering

Apr. Pieter Annaert van Apotheek Annaert-Storme getuigt over zijn ervaring met Officinall, hij vertelt ons over de voordelen van automatisering, en hoe Officinall zijn plannen voor automatisering tot een goed einde bracht.

Online seminarie Medicatieschema

Eerste online seminarie van KOVAG en BAF.

Medicatieschema's, hoe begin je er aan, wat zijn de voordelen en wat zijn de mogelijkheden naar de toekomst.

Opstarten Officinall

Hoe Officinall opstarten wanneer de pc werd uitgezet?

Parmaceuticalcare.be Methotrexaat
Gevorderde Farmaceutische zorg, nu geïmplementeerd in Officinall. Pharmaceuticalcare.be van KOVAG zet richtlijnen voor geneesmiddelen gebruik en advies om naar de software, zo wordt farmaceutische zorg werkbaar!
Officinall houdt rekening met de patiëntgegevens, geneesmiddelenhistoriek, GFD en medische historiek bij het uitvoeren van de richtlijnen, daardoor dienen er minder vragen gesteld te worden om het juiste advies te kunnen verstrekken, de software het werkt in realtime en u heeft terug tijd voor uw patiënt.
Parmaceuticalcare.be NSAID
Gevorderde Farmaceutische zorg, nu geïmplementeerd in Officinall. Pharmaceuticalcare.be van KOVAG zet richtlijnen voor geneesmiddelen gebruik en advies om naar de software, zo wordt farmaceutische zorg werkbaar!
Officinall houdt rekening met de patiëntgegevens, geneesmiddelenhistoriek, GFD en medische historiek bij het uitvoeren van de richtlijnen, daardoor dienen er minder vragen gesteld te worden om het juiste advies te kunnen verstrekken, de software het werkt in realtime en u heeft terug tijd voor uw patiënt.
Pharmaceuticalcare.be QT verlengende medicatie
Gevorderde Farmaceutische zorg, nu geïmplementeerd in Officinall. Pharmaceuticalcare.be van KOVAG zet richtlijnen voor geneesmiddelen gebruik en advies om naar de software, zo wordt farmaceutische zorg werkbaar!
Posologielabels (nieuwe werking)

Gebruik en de geavanceerde mogelijkheden van posologielabels, alsook het gebruik van standaardposologielabels voor OTC.

Reservatie van te bestellen producten, betaald en niet betaald

Makkelijk een product op naam reserveren, mogelijkheid om een overzicht op te roepen, en afleveren via scan. Zowel voor betaalde als nog te betalen producten.

Reservaties. Producten reserveren betaald en niet betaald.

Hoe kan je eenvoudig een product reserveren, betaald of niet betaald? Kijk gereserveerde producten na in de bestelling. Weet of een product reeds afgehaald is.

SEQR betaling met Smartphone

Hoe je bij Officinall met je smartphone kan betalen! Snel en eenvoudig. De betaling is gegarandeerd door SEQR en staat de volgende dag reeds op je rekening!

Spaarkaarten - Spaarkaart inbrengen via vrij
Spaarkaarten - Spaarkaartkorting onmiddellijk vrijgeven
Spaarkaarten - Spaarrekening stand nakijken
Spaarkaarten - Spaarrekening zoeken aan de hand van de naam van de patiënt
Spaarkaarten - Verkopen nakijken op ticket
Spaarkaarten - Verloren spaarkaart vervangen door nieuwe spaarkaart
Spaarkaarten - Koppel bestaande klantenkaart aan bestaande rekening
Spaarkaarten - Meerdere gezinsleden aan een spaarrekening koppelen
Spaarkaarten - Spaarkaart inbrengen via patiënt selectie
Verkoop met voorschrift

Legt kort een verkoop met voorschrift uit.

Verkoop vrij

Voorbeeld van vrije verkoop.

Voorbeeld bereiding Loco Polaronil met het weegprotocol

Ondersteuning van wegen met gekoppelde balansen

Vrije aflevering huisspecialiteit

Aflevering van een eigen huisbereiding

Waar kan je het aantal klanten nakijken?

Hoe bekijk je het aantal patiënten per dag, per uur per maand.

Wat zijn je drukste dagen, maanden?

Wanneer neem je best een dag vrij?

Menu > Beheer > Lijsten > Financieel > Aantallen 

Waarom we onze apotheekgegevens beter moeten beveiligen

Beveilig je apotheek met een op maat geconfigureerde firewall, verbind met twee internet providers en val nooit meer zonder internet.

Wat is Proactive scan en hoe werkt het?
Producten die besteld worden worden in de verkoop automatisch en onmiddellijk op hun leverbaarheid gecontroleerd.
Webinar 01 - Geïnformeerde toestemming, therapeutische relatie, patient health viewer (Officinall) (spoor3.)
Programma
Geïnformeerde toestemming
Therapeutische relatie
PatientHealthViewer
 
Voor wie is deze opleiding bestemd
Apothekers en assisten-apothekers die met Officinall werken
 
Voorkennis
basiskennis eGezondheidsdiensten
Webinar 03 - Vitalink Medicatieschema: gebruik, up-&downloaden, tips (Officinall) (spoor 3.)

Programma

Gebruik Vitalink medicatieschema

Uploaden naar Vitalink medicatieschema

Downloaden van Vitalink medicatieschema

Tips & tricks

 

Voor wie is deze opleiding bestemd

Apothekers & assistent apothekers die met Officinall werken

 

Voorkennis

basiskennis eGezondheidsdiensten

Webinar 04 - Opvolgwebinar - Vitalink Medicatieschema - nog vragen? (Officinall) (spoor 3.)

Programma

Opvolgwebinar - tijd voor vraag & antwoord.

 

Voor wie is deze opleiding bestemd

apothekers en assistent apothekers die werken met Officinall

 

Voorkennis

Vorige webinars gevolgd hebben mbt Vitalink medicatieschema

Weegprotocol koppeling balans en elektronisch bijhouden van het magistraal protocol

Een magistraal afwegen met de balans gekoppeld met de software.

Weegprotocol Trituratie

Inbrengen van een grondstof  in stofregister,  aanmaken van een trituratie  en het volledige weegprotocol vanaf het inbrengen van de bereiding tot en met het electronisch wegen.