Melden fout in prijsbestand

U kan hier op een eenvoudige manier fouten in het prijsbestand doorgeven.

Gelieve hier de door ons uit te voeren correctie in te geven. Bijvoorbeeld "De correcte prijs moet x zijn" of "Gelieve de hoofdnaam aan te passen naar y".