Verkoop

GFD: hoe gemakkelijk patient consent registreren?

Patiëntfiche, tabblad GFD, klik "registreer patient consent".
U dient geen pincode in te geven, maar de EID van de patiënt moet wel gelezen zijn.

BijlageGrootte
PDF-pictogram Stockreservatie.pdf308.57 KB
Categorie:
Sticky
Hoe kan ik een ISI + kaart inlezen?

De ISI+ kaarten bevatten geen chip, maar enkel een barcode. Het is dus zinloos te proberen deze in de EID lezer te steken.

U dient gewoon op het "Start Verkoop" scherm te staan en hier de "normale" barcode in te lezen.  (zonder "selecteer patiënt" te klikken)

Vervolgens worden de gegevens van de patiënt opgehaald via MyCareNet.

Categorie:
Sticky
MyCareNet: Foutmelding error 200018

Soms kan u bij het raadplegen van de verzekerbaarheid van een patiënt "error 200018" krijgen.

Meestal wil dit zeggen dat er onderhoudswerken aan de gang zijn bij de federatie in kwestie. U kan gewoon de siskaart inlezen of op een later tijdstip opnieuw proberen de verzekerbaarheid op te halen.

Categorie:
Sticky
Posologielabels (nieuwe werking)

Gebruik en de geavanceerde mogelijkheden van posologielabels, alsook het gebruik van standaardposologielabels voor OTC.

Sticky
Recipe: Hoe werk ik met de interface?

Hieronder een korte beschrijving en mogelijkheid om dit af te drukken.

BijlageGrootte
PDF-pictogram Recipe.pdf499.49 KB
Categorie:
Sticky
Reservatie van te bestellen producten, betaald en niet betaald

Makkelijk een product op naam reserveren, mogelijkheid om een overzicht op te roepen, en afleveren via scan. Zowel voor betaalde als nog te betalen producten.

Categorie:
Sticky
Afleveren besparingsmaatregelen geval van overmacht

Afleveren in verkoop met overmacht

Categorie:
Not sticky
Afleveren besparingsmaatregelen met VOS

Afleveren in verkoop met VOS

Categorie:
Not sticky
Afleveren besparingsmaatregelen zonder VOS voorschrift

Afleveren in verkoop zonder VOS voorschrift

Categorie:
Not sticky
ApoConnect promotievideo

Bestel bij jouw apotheek met je Smartphone!

Not sticky
ApoConnect tutorial, hoe bestel je en hoe verwerk je de bestelling?

ApoConnect, hoe werkt het?

Categorie:
Not sticky
DelphiCare instellen/activeren?

Beschik je over een dockcheck gebruikersnaam en wachtwoord?

Menu, Beheer, Instellingen, Farm. Zorg, Delphi Plus Database, vul gebruikersnaam en wachtwoord in.

Ga naar http://delphicare.apb.be  klik op abonnementen karin.haelvoet@apb.be en vraag via mail toegang tot Delphiplus.

Categorie:
Not sticky
Facturatie: Hoe contant laten betalen en toch factuur afdrukken?

Klantenfiche, betaling op "contant" zetten ipv  "factuur"...

Categorie:
Not sticky
Farmaceutische zorg contra-indicatie

Demonstratie van een contra-indicatie in de verkoop

Categorie:
Not sticky
Hoe geef je een veterinair voorschrift in?

In de verkoop, Patiënt/Cat, Nieuw, Ander ok, Geef naam persoon in, Druk op knop wijzig verzekerbaarheidsgegevens, selecteer veterinair i.p.v. Grote risico’s, onder nummer mutualiteit vul je Hond of Kat in, opslaan.

Categorie:
Not sticky
Hoe kan je zien of een product dat je aflevert al besteld is, in de verkoop?

Product selectie, zoek product, ga op de juiste lijn staan, druk op knop detail, selecteer Bestel.

U kan ook gewoon in de verkoop klikken op het stockgetal en krijgt dan een schermpje waarop de nodige info staat.

Categorie:
Not sticky
Hoe kijk je het detail van een bereiding na?

In zoek verkoop, selecteer de aflevering, open deze aflevering, klik op de magistrale bereiding. Verlaat met annuleer, verlaat aflevering.
In nazien voorschriften, (in controle tarificatie) ga op het magistraal staan, druk op knop detail Mag.

Categorie:
Not sticky
Hoe laat je de memofiche automatisch zien wanneer er iets in schuld staat?

Menu > Beheer > Instellingen > Verkoop > Vink aan toon Memo's automatisch in de verkoop indien er rode memo's zijn. Selecteer rechts wat voor u rode memo's moeten zijn.

Categorie:
Not sticky
Hoe produkt terugnemen?

-Heropen de verkoop, klik verander aantal, geef 0 in, klik totaal.
-Nieuwe aflevering, selecteer produkt, verander aantal -1, klik totaal.
-Heropen verkoop, klik diverse, geef bedrag in negatief aan waarde van produkt, klik totaal.

Categorie:
Not sticky
Hoe restorno ingeven/uitbetalen?

Verkoop > Selecteer patient > Voeg specialiteiten in > Druk onderaan op de knop "restorno"
> Scan de ticketten in of geef gewoon totale restorno van de ticketten manueel in , dit doe je door op de knop "nieuw" te drukken en daarna kan je het bedrag in één van de BTW-kolommen invullen)
> Druk op de knop "Verstuur naar memo" -> Melding "Wenst u de aangemaakte memo nu uit te werken?"
> Indien "yes" zal restorno direct in mindering gebracht worden, indien "No" zal een memo "Ristorno" aangemaakt worden die later uitgewerkt kan worden.

Categorie:
Not sticky
Hoe sisattest ingeven? (vb : pas geborenen)

Patientselectie > Nieuw > Tabblad "Detail"selecteren > Knop sisattest > Formulier sisattest invullen (let op dat alles correct ingevuld worden, let op data) > Opslaan > Eventueel 'check online de verzekerbaarheid uitvinken' (om te vermijden dat Mycarenet telkens een fout als antwoord teruggeeft) > Patient toegvoegen in de aflevering

Categorie:
Not sticky
Hoe weet je of een klantenkaart werd gelezen in een oude verkoop?

Zoek verkoop, zoek de aflevering, selecteer de aflevering, druk op knop dupl., vink uit archief aan, druk op ticket, bekijk het ticket in tab details, onderaan het ticket staat de status van de klantenkaart.

Categorie:
Not sticky
Hoe zoek je een oude verkoop terug?

Geeft weer hoe je een oude verkoop herziet of terug zoekt.

Not sticky
Ik kan geen terugbetaling aanduiden bij Humira/Rotarix etc...

Bij deze producten zijn er extra voorwaarden zoals de specialisatie van de arts en de leeftijd van de patiënt die gecontroleerd worden.
Gelieve dus steeds de correcte arts en patiënt te selecteren vooraleer je het product inscant.

Categorie:
Not sticky
Ingeven patiënt Federale Politie FEDPOL

Lees Siskaart (of MyCareNet), klik wijzig verzekerbaarheid op detail patiënt, op de tweede lijn:vul stamnummer in ipv rizivnr, federatie 993, kg1kg2 093, actief nummer FedPol, op knop "opslaan" drukken.

Tip: klik op de knop met vraagteken om de verschillende federaties/kg1/kg2's te zien

Categorie:
Not sticky
Ingeven patiënt Militaire Dienst MD

Lees Siskaart (of MyCareNet), klik wijzig verzekerbaarheid op detail patiënt, op de tweede lijn: vul stamnummer in ipv rizivnr, federatie 993, kg1kg2 091, actief nummer MD,, op knop "opslaan" drukken Tip: klik op de knop met vraagteken om de verschillende federaties/kg1/kg2's te zien

Categorie:
Not sticky
Ingeven patiënt NIOO

Siskaart niet inlezen, manueel patiënt NIOO aanmaken.Patiënt,Nieuw,Wijzig verzekerbaarheid,ipv rizivnummer stamnummer ingeven, Federatie 994, KG1/KG2: 051, actiefnummer NIOOTip: klik op de knop met vraagteken om verzekerbaarheden te zien!

Categorie:
Not sticky
MyCareNet: Hoe controleer je de verzekerbaarheid wanneer de patiënt al weg is?

In de verkoop, zoek verkoop, open de verkoop, dubbelklik op de verzekerbaarheid rechts bovenaan (vb VZI AKTIF), de kleur verandert van rood naar groen.In tarificatie, open het voorschrift, dubbelklik op de verzekerbaarheid rechts bovenaan (vb VZI AKTIEF), de kleur verandert van rood naar groen.

Dit kan u uiteraard enkel nadat MyCareNet geïnstalleerd is... 

Categorie:
Not sticky
Na de verkoop krijg ik een "tuut" signaal?

De EID lezers hebben geen eigen "speakertje" om de patiënten te verwittigen zodat ze hun EID niet vergeten.

Als na een verkoop dus een EID-kaart in de lezer blijft zitten krijgt u een geluidssignaal. U kan dit eventueel uitschakelen door bij Beheer, Instellingen, Patiënt en EID op "Geen geluid afspelen" te klikken.

Categorie:
Not sticky
Patiënt: hoe steeds BVAC/Bijlage 30 afdrukken bij elke verkoop?
Detail patiënt > vinkje "druk verzekeringsattest" (voor BVAC) of vinkje "druk F704" (voor bijlage 30) aanzetten
Klik opslaan.
Categorie:
Not sticky
Recipe: Afleveren zonder enig bewijs op papier (geen RID barcode)
Momenteel is het papieren document nog noodzaklijk o.a. om de RID-barcode in te scannen. 
Het is de bedoeling van de overheid om te evolueren naar een systeem gebaseerd op eID lezing voor het ophalen van de gegevens van het elektronisch voorschrift.
Dit zal ten vroegste eind 2018 zijn.
Artsen die dus patiënten sturen met deze melding zijn verkeerd geïnformeerd.
 
Categorie:
Not sticky
Recipe: Algemene FAQ (Kovag)

Algemene vragen rond de invoer van Recipe in de apotheek.

BijlageGrootte
PDF-pictogram RecipeUitlegKovag.pdf210.19 KB
Categorie:
Not sticky
Recipe: Barcode is niet scanbaar

We merken dat sommige artsensoftware slechte barcodes afprint op het nieuwe bewijs van voorschrijven.

Indien de barcode niet scant (scanner maakt geen geluid) kan u op start verkoop op de 'Recipe' knop klikken om de barcode manueel in te geven.
Indien u reeds in een subtotaal zit kan u onderaan de verkoop op de knop met 'E' logo klikken om de barcode in te geven.

 

Categorie:
Not sticky
Recipe: Hoe "overmacht" aanduiden bij technische problemen Ehealth/Recipe/internetverbinding?

In tegenstelling tot wat sommige tarificatiediensten beweren, bestaat er momenteel in het gewone tarificatieprotocol geen vlag om dit aan te duiden.
Bijgevolg kan u dit in onze software ook niet aanduiden. We raden aan om dit schriftelijk op het recipe-bewijs te vermelden.

Een nog betere werkwijze is alles met 'voorschrift volgt' afleveren (daar u eigenlijk op dat moment geen wettelijk voorschrift heeft, ook al heeft u een papieren bewijs van voorschrijven).
Zodra de connectieproblemen opgelost zijn kan u dan de Recipe barcode inscannen en de memo voorschrift volgt verwerken.

Het is vooralsnog niet  mogelijk om recipe codes achteraf te koppelen aan oude verkopen!

Categorie:
Not sticky
Recipe: Kan arts "diabetesconventie" vermelden op het voorschrift? Hoe wordt dit verwerkt?

De arts kan dit tekstueel meegeven als info bij het product.
Officinall gaat dit visueel tonen onder de omschrijving van het product in het "mapper" scherm.

Daar het tekstuele info betreft kunnen wij dit niet verder automatisch verwerken.

Categorie:
Not sticky
Recipe: Waarom kunnen sommige specialiteiten niet gemapped worden in mapper scherm?

Dit gaat over specialiteiten die zonder CNK, voscluster of ATC code in recipe zitten.
Sommige artsensoftware laat immers toe om gewoon een "lijntje in te typen" zoals je bijvoorbeeld een "diverse" zou ingeven.
Bijgevolg kunnen we dit in Officinall niet verder mappen naar een specialiteit en dient u de specialiteit dus manueel te selecteren.

Categorie:
Not sticky
Recipe: Waarom worden magistralen niet geselecteerd vanuit mapper scherm?

Momenteel worden magistrale bereidingen in Recipe doorgegeven zonder enige encodering (als platte tekst).
Bijgevolg kunnen we op basis hiervan geen automatische selectie in de verkoop gaan doen.
U dient de bereiding dus manueel in te geven.

Categorie:
Not sticky
Recipe: Wat als Recipe zegt dat datum voorschrift ongeldig is?

In het recipe voorschrift wordt de datum voorschrift meegegeven. Een voorschrift mag 3 maanden na deze datum terugbetaald afgeleverd worden.
Indien de datum voorschrift niet ingevuld staat in recipe ('01-01-1899') krijgt u een waarschuwing dat het voorschrift niet geldig is.
Indien de datum voorschrift ouder is dan 3 maanden krijgt u een waarschuwing om niet terugbetaald af te leveren.
Indien de datum voorschrift ouder is dan 1 jaar krijgt u ook een waarschuwing dat het voorschrift niet langer geldig is.

In principe dient (in het geval van een "bewijs van electronisch voorschrijven") dus de datum in recipe gevolgd te worden en niet de eventuele afgedrukte datum op het bewijs.
 

Categorie:
Not sticky
Register voor diergeneeskundige producten, binnenkomende producten, uitgaande producten (veterinair)?

Menu > beheer > lijsten > registers > registers > selecteer de radiobutton.

Categorie:
Not sticky
Reservaties. Producten reserveren betaald en niet betaald.

Hoe kan je eenvoudig een product reserveren, betaald of niet betaald? Kijk gereserveerde producten na in de bestelling. Weet of een product reeds afgehaald is.

Categorie:
Not sticky
Verkoop vrij

Voorbeeld van vrije verkoop.

Not sticky
Vrije aflevering huisspecialiteit

Aflevering van een eigen huisbereiding

Not sticky
Wat is Proactive scan en hoe werkt het?
Producten die besteld worden worden in de verkoop automatisch en onmiddellijk op hun leverbaarheid gecontroleerd.
Categorie:
Not sticky