TPE

Overzicht TPE vragen volgens type levering (IMV/niet-IMV)
BijlageGrootte
PDF-pictogram TPE FAQ.pdf139.25 KB
Categorie:
Not sticky
De TPE module geeft aan dat een product niet kan getarifeerd worden omdat de terugbetalingsgegevens (TAR22) niet in orde zijn. Hoe kan ik dit oplossen?

Nadat een prijscorrectie verwerkt is, de desbetreffende verkoop openen, dubbel klikken op het bedrag van het remgeld van het desbetreffende product en de verkoop afsluiten.

Categorie:
Not sticky
Hoe aangeven dat de patiënt in kortverblijf is?

Dit doet u door in de patiëntfiche op het tabblad Klant de optie TPE af te vinken.

Categorie:
Not sticky
Hoe de reststock van een nieuwe patiënt ingeven?

In de patiënt fiche van het afvul program kun je in tab pagina ‘Pil voorraad’ een lijn toevoegen of het aantal van een bestaande lijn wijzigen.

Categorie:
Not sticky
Hoe de reststock verwerken na het overlijden van de patiënt?

Voor de geneesmiddelen die vallen onder de uitzonderingen mag het saldo van resterende pillen getarifeerd worden in de week dat de patiënt gestorven is. Voor producten waarvoor dit niet mag, kan je de reststock verplaatsen naar een andere patiënt (of de apotheekstock). Belangrijk is dat de reststock pas verplaatst wordt nadat de registratie van voorschriften en het uitwerken van memo's voorschrift volgt gebeurd zijn, én de tarificatie details aangemaakt zijn voor de patiënt die overleden is (na stap 5).

Categorie:
Not sticky
Hoe een product afleveren dat u fractioneert en waarvoor de patiënt geen attest heeft?

Na het scannen van het product in de Verkoop krijgt u het TPE aflevering scherm. Hier kiest u voor 'afleveren met flag 1.2'. Deze verpakking wordt toegevoegd aan de patiëntstock. In het TPE tabblad van de patiënt fiche vink je ‘Gebruik TPE’ uit voor het desbetreffende product om ervoor te zorgen dat dit niet geïmporteerd wordt door stap 2.

Categorie:
Not sticky
Hoe een product registreren dat u laat fractioneren en waarvoor de patiënt geen attest heeft?

Voer de volgende stappen uit:

(1) Importeer de toedieningsschema's,

(2) Voeg in het TPE tabblad van de patiënt de producten toe waarvoor geen attest is en vink "Gebruik TPE" af,

(3) Stuur een bestand naar de afvulrobot, en

(4) Importeer de toedieningsschema's in de TPE module door stap 2 uit te voeren.

Indien u pas achteraf (na het doorsturen van het hdmedi bestand) merkt dat er geen attest is zult u bij HC Pharma of Dessein de stock moeten laten verplaatsen van globale apotheek stock naar patient stock.

Categorie:
Not sticky
Hoe een product waarvoor er geen attest is uit TPE halen?

Voer de volgende stappen uit:

(1) open de TPE module, zet elk aantal van dit product op 0 door het product te selecteren, op de knop ‘Bekijk verkopen’ te drukken en vervolgens ‘Wis alle tar. details’ te selecteren.

(2) open in de Verkoop de aflevering, selecteer de TPE aflevering, druk op de knop ‘Wis lijn’ en kies om het product terug te nemen en registreer het product vervolgens als niet-TPE (flag 1.2).

Categorie:
Not sticky
Hoe een stock aanpassing doen in geval van een 'niet-TPE' verpakking ?

Zorg ervoor dat vinkjes ‘TPE Stock’ en ‘TPE VS’ uitgevinkt staan. Wanneer bij het afvullen deze pillen gebruikt worden (via FIFO systeem bij robot afvullen of via barcode scannen bij manueel afvullen) dan zullen deze pillen niet (nogmaals) getarifeerd worden via TPE (stap 2 brengt dit niet in rekening)

Categorie:
Not sticky
Hoe een stock aanpassing doen in geval van een 'TPE verpakking' ?

Zorg ervoor dat vinkjes ‘TPE Stock’ en ‘TPE VS’ aangevinkt staan. Stap 2 van het TPE scherm zal deze pillen erbij tellen om te tariferen. Het tariferen zelf (UB en VS nummer kiezen) gebeurt in TPE stap 5 en staat los van deze afvul instellingen. TPE Stock verkoop en TPE VS verkoop moet dus nog altijd aanwezig zijn om effectief te kunnen TPE tariferen.

Categorie:
Not sticky
Hoe een verpakking terugnemen die als TPE afgeleverd is?

Open de oude verkoop en druk op de knop "Wis lijn". Het systeem vraagt of u de verpakking wil terugnemen. Indien deze verpakking reeds gebruikt wordt in TPE, dan moet u eerst de aantallen op 0 zetten in de TPE module.

Categorie:
Not sticky
Hoe iemand van kortverblijf naar langdurig verblijf verplaatsen?

U doet dit door in de patiëntfiche op het tabblad Klant de optie geen TPE af te vinken.

Categorie:
Not sticky
In de TPE module krijg ik de melding dat één of meerdere patiënten gehospitaliseerd zijn voor een bepaalde week. Welke acties moet ik ondernemen?

Voor de periode waarin niet mag getarifeerd en gefactureerd worden, dient u een van de volgende acties te ondernemen:

1) In het TPE tabblad van de patiënt per product een einddatum invullen indien de bron van toediening het voorschrift is en bij heropstart een nieuwe begindatum invullen en de einddatum wissen, of

2) De aantallen voor de periode van opname in de TPE module op 0 zetten.

Categorie:
Not sticky
Kan ik afvullen uit een grote verpakking als er een kleine verpakking in het medicatieschema staat?

1) Scan in de verkoop de unieke barcode van de grote verpakking in en voeg deze toe aan globale apotheek TPE stock. In het afvul programma kan u deze doos dan inscannen i.p.v. het product op het medicatieschema.

2) Pas het medicatieschema (in RVT of lokaal) aan

Categorie:
Not sticky
Welke eenheden gaan mee met het volgend tarificatiebestand ?

Enkel eenheden waarvoor alle stappen (1 tot en met 6) doorlopen zijn en die waarvoor alle voorwaarden vervuld zijn

  • er is een voorschrift
  • er is een attest (indien enkel terugbetaald met attest)
  • de patiënt is verzekerd
  • het product is (nog) terugbetaald
  • er is een unieke barcode

Vergeet dus niet voor elke week ook stap 6 te doorlopen !

Categorie:
Not sticky