Tarificatie

Honorarium Huisapotheker

Honorarium “Huisapotheker”
Vergeet dit niet te controleren voor 31/12/2019

 

Initialisatie cnk 5520705

  • Hoe zorg je dat je je honorarium “Huisapotheker”ontvangt voor elke patiënt waarvan je “Huisapotheker” bent.

  • Wanneer je op de knop “registreer jezelf als huisapotheker” klikt druk dan zeker NIET op verlaten maar druk op TOTAAL! Anders wordt de initialisatie cnk niet meegegeven met de tarificatie en krijg je dus géén honorarium uitbetaald.

  • Hoe zoek je nu patiënten terug waarvoor je de initialisatie cnk foutief hebt ingegeven?

Ga naar beheer/lijsten/huisapotheker, “Lijst van patiënten waarvoor opstart CNK nog niet toegevoegd is”. Heb je vele patiënten in deze situatie, controleer deze lijst dan elke maand alvorens de tarificatie af te werken.

  • Hoe los je deze fouten op en ontvang je alsnog je honorarium?

Ga in de verkoop naar de patiënten van de “lijst van patiënten waarvoor opstart cnk nog niet toegevoegd is”

-Open de patiëntfiche en ga naar tabblad “zorg”. Vink daar huisapotheek “geregistreerd” uit.

-Druk totaal

-Begin een nieuwe verkoop op de patient, bevestig huisapotheek op de huisapotheek popup en klik totaal.

 

Stopzetting cnk 5520721

  • Hoe zet je “Huisapotheker” correct stop. ( Stop op vraag van de patiënt)  of ( Stop wegens ROB/RVT of overlijden)

  • Gebeurt dit niet correct of ben je dit vergeten dan wordt er géén honorarium cnk aangemaakt en dus ook géén honorarium uitbetaald!

  • Hoe zoek je nu patiënten terug waarvoor je “Huisapotheker” bent waarvoor een initialisatie cnk bestaat maar nog geen honorarium cnk van het vorige jaar? Ga naar beheer/lijsten/huisapotheker, “lijst van patiënten waarvoor hono cnk nog niet toegevoegd is voor 2018”

  • Hoe los je deze fouten op en ontvang je alsnog je honorarium? Ga in de verkoop naar de patiënten op de “lijst van patiënten waarvoor honorarium cnk nog niet toegevoegd is voor 2018” Klik op het huisapotheek icoontje, klik onderaan de tab op “stopzetten”, klik op de correcte optie ( Stop op vraag van de patiënt)  of ( Stop wegens ROB/RVT of overlijden)

 

BijlageGrootte
PDF-pictogram Honorarium Huisapotheker.pdf338.77 KB
Categorie:
Sticky
Hoe controle tarificatie uitvoeren?

Eerst automatische controle uitvoeren.

Facturatie/Tarificatie/Bandagisterie > Controle tarificatie > Automatische controle > Start > Scherm selectie tonen > Alle voorschriften tonen selecteren > ok > Overzicht > Eventueel voorschriften in orde brengen (VS selecteren > verkoop > aflevering aanpassen > totaal dubbelklikken) > opslaan.

Dan visuele controle selecteren > start > Start > Scherm selectie tonen > Alle voorschriften tonen selecteren > ok > Voorschriften nakijken > opslaan. 

Vervolgens steeds eindigen met een nieuwe automatische controle en deze opnieuw opslaan.

Categorie:
Not sticky
Hoe tarificatiebestand aanmaken en doorsturen naar tarificatiedienst?

Enkel aan te maken als controle tarificatie correct uitgevoerd en opgeslaan geweest is.
Facturatie/Tarificatie/Bandagisterie > Tarificatie >
Selecteer linksboven de maand, druk dan rechtsboven op knop “ selecteer” Druk rechts op “Maak bestand”
Je kan nu eventueel een afdruk maken van je volledige tarificatie of enkel een overzicht van je Riziv tegoeden.
Druk dan op de knop rechts, “Tarificatie afsluiten”
Daaronder klik je op de knop bestand uploaden, een venster opent, selecteer je tarificatiedienst, (Bij sommige diensten moet login en paswoord ingegeven worden ), klik dan op de knop” Versturen”,
PS: Tarificatiebestand altijd op de server aanmaken.

Categorie:
Not sticky
Kan ik de tarificatie "terugzetten" indien ik een fout maakte/het bestand te vroeg afsloot?

De helpdesk kan dit voor u doen. Voorlopig zit er geen ingebouwde manier in de applicatie, dit om ongelukken te vermijden.

Categorie:
Not sticky
Tarificatie: Hoe kan ik mijn voorschriften nakijken?

Automatische controle
Menu/ (Facturatie/Tarificaitie/Bandagisterie)/ Controle Tarificatie/ Automatische controle
Eerst steeds de automatische controle laten lopen. Selecteer hier hiervoor de radiobutton “automatische controle”
Druk op de knop start, rechts boven, de voorschriften worden gecontroleerd op volledigheid.
Selecteer de radiobutton “alle voorschriften tonen”
Druk op knop “overzicht”, zo krijg je een overzicht van alle onvolledige voorschriften.
Ga je op een lijn staan, wordt onderaan getoond wat het probleem is.
Je kan nu met de knoppen rechts op het scherm , de verkoop openen en de nodige aanpassingen doe, je kan met de knop “arts selectie” de arts veranderen of toevoegen, je kan met de knop wachttaks alsnog wachttaks aangeven.
Met knop “nooit tariferen” beslis je het voorschrift van tariferen uit te sluiten, met de knop “toch tariferen” wordt het voorschrift getarifeerd met de onvolmaaktheden.
Klik op de knop “opslaan”

Vervolgens de visuele controle.

Menu/ (Facturatie/Tarificaitie/Bandagisterie)/ Controle Tarificatie/ Visuele controle aanvinken/ Druk op startknop/
Nu kan je elk voorschriftnummer nakijken door te scrollen door de voorschriften, Hierbij kan je nog “Vos” aanvinken door rechtsonder op de knop “Vos” .
Je kan nu met de knoppen rechts op het scherm , de verkoop openen en de nodige aanpassingen doe, je kan met de knop “arts selectie” de arts veranderen of toevoegen, je kan met de knop wachttaks alsnog wachttaks aangeven.

Groene lijnen zijn in orde en gaan naar tarificatie.

Witte lijnen moeten nog in orde gebracht worden, en wachten op uw handeling.

Rode lijnen gaan niet naar tarificatie (dit kan ook om niet terugbetaalde producten gaan).
Je kan met de knoppen rechts beslissen dat dit toch naar de tarificatie moet, voorlopig uitgesteld moet worden, of nooit getarifeerd moet worden.
Sla dit op door op de knop opslaan te drukken.

Ten slotte dient u steeds te eindigen met een automatische controle en deze opnieuw op te slaan.

Categorie:
Not sticky