Inventaris

Hoe inventaris uitgesplitst op gewone/dure/zeer dure specialiteiten afdrukken?
  • Financieel beheer > inventaris > klik nieuw
  • Tabblad lijst > selecteer BTW 6% > klik zoek
  • Tabblad afdrukken > groeperen op > prijs (gewoon, duur, zeer duur)
  • Vinkje details per product/locatie wegnemen (anders krijg je de gedetailleerde lijst met alle producten
  • Klik druk af
Categorie:
Not sticky
Hoe sla je de inventaris op op USB stick?

Zie 'Hoe maak je inventaris", in de preview druk je linksboven op het printsymbool, selecteer de PDF printer, sla de PDF op naar uw USB stick.

Categorie:
Not sticky
Waar kan je de inventaris maken/afdrukken op BTW code?

Menu > Financieel beheer > Inventaris > Nieuw > Maak inventaris > tab afdrukken > selecteer groeperen op btw > druk af > zie de preview.
U kan eventueel de details uitvinken indien u slechts 1 pagina wil.
Druk op het printsymbool links en selecteer uw A4 printer, print

Categorie:
Not sticky