Afdrukken

Barcodes afdrukken voor een bestelling

Bestelling > Print/Export > Specialiteiten zonder barcode (volgens ontvangen hoeveelheid)

Categorie:
Not sticky
Hoe barcodelabel voor een specifiek product afdrukken?
Fiches > Specialiteit > Selecteer specialiteit > Detail
Toevoegen aan barcode bestand > selecteer aantal labeltjes dat je wenst af te drukken
Print Barcode > Klik "ja" op de vraag barcodebestand wissen.
Categorie:
Not sticky
Hoe inventaris uitgesplitst op gewone/dure/zeer dure specialiteiten afdrukken?
  • Financieel beheer > inventaris > klik nieuw
  • Tabblad lijst > selecteer BTW 6% > klik zoek
  • Tabblad afdrukken > groeperen op > prijs (gewoon, duur, zeer duur)
  • Vinkje details per product/locatie wegnemen (anders krijg je de gedetailleerde lijst met alle producten
  • Klik druk af
Categorie:
Not sticky
Hoe lijst afdrukken van een toekomstige prijsdaling?

Lijsten > Vooraadbeheer > Waardevermindering > Type rapport : "geschat verlies bij toekomstige prijsdaling" selecteren
> Datum prijsdaling : toekomstige prijsdaling selecteren
> preview

PS : op de laatste pagina bevind zich het totaal verlies.

Categorie:
Not sticky
Hoe pas je de tekst op het kasticket aan? (vakantie boodschap)

Menu > beheer > instellingen > afdrukken-2 > vul Hoofding > Hoofding2 > Footer in > door op de knop met hoofdletter T te drukken kan je het Lettertype wijzigen.

Deze aanpassingen dienen per werkpost te gebeuren. Herstart officinall na de aanpassingen.
 

Categorie:
Not sticky
Prijswijzigingen van bepaalde periode afdrukken op papier en op prijslabels?

Menu, Beheer > Product Lijsten > vink gewijzigde aan > vanaf welke datum > druk af > druk op labels.

Categorie:
Not sticky
Ticket aanpassen, verwijder vos publiekprijs van ticket en maak zo het ticket korter?

Menu > Beheer > Instellingen > Tarificatie/Honoraria > zie kader en vink het nodige aan of uit.

Categorie:
Not sticky
Waar kan je de inventaris maken/afdrukken op BTW code?

Menu > Financieel beheer > Inventaris > Nieuw > Maak inventaris > tab afdrukken > selecteer groeperen op btw > druk af > zie de preview.
U kan eventueel de details uitvinken indien u slechts 1 pagina wil.
Druk op het printsymbool links en selecteer uw A4 printer, print

Categorie:
Not sticky