Over Officinall nv

Officinall nv is een initiatief van KOVAG (het Koninklijk Oost-Vlaams Apothekersgild). AVK (de Apothekers van Kortrijk) en een aantal apothekers als privé-investeerders ondersteunden de oprichting in 2003. Bij kapitaalverhogingen door de jaren vergrootte KOVAG haar aandeel aanzienlijk.   
 
 
Aan Waalse kant werd gewerkt met een onafhankelijke verdeler Dphi-soft. De Waalse beroepsverenigingen hebben echter steeds sterke interesse getoond in het project Officinall en uiteindelijk heeft dit in 2014 geleid tot de oprichting van Offimed, een samenwerkingsverband tussen bijna alle Franstalige beroepsverenigingen van België, samen met KOVAG. Offimed heeft de distributieactiviteiten van Dphi-soft overgenomen en is nu de exclusieve verdeler van de Officinall apotheeksoftware in Wallonië, ondersteund door de beroepsverenigingen.
 
KOVAG en de Waalse beroepsverenigingen geloven in het belang van investeren in apotheeksoftware om op die manier een invloed te kunnen uitoefenen op de evolutie van de digitalisering in de apotheek.  We zijn ervan overtuigd dat deze strategie heeft geleid tot meer mogelijkheden en functionaliteiten in de software die belangrijk zijn voor de apothekers, o.a. in het uitvoeren van een doorgedreven farmaceutische zorg met behulp van de software. Dit engagement blijven we onverminderd aangaan.
 
 
Nederlands